Дентална профилактика

Дентална профилактика

Информация и мотивация на пациентите.

Достъпни начини и средства за поддържане на добро орално здраве.